• Inner slider 1

 

cr insurance

ශ්‍රී ලංකා ණය ආරක්ෂණ සමිතියේ අපනයන ණය රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති, ඔබගේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය විශ්වාසය සහ මානසික නිරවුල් භාවය ඔබ වෙත ලබා දෙයි.

සියලුම ක්ෂේත්‍රයන්හි කුඩා, මධ්‍යම සහ මහා පරිමාණ සමාගම් උදෙසා සරිලන පරිදි සකසන ලද අපනයන ණය රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති ශ්‍රී ලංකා ණය ආරක්ෂණ සමිතිය වෙතින් හඳුන්වා දී තිබේ. ඔබට විදේශීය වෙළෙඳපොල සමග විශ්වාසයෙන් ගනු දෙනු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ණය ආරක්ෂණ සමිතිය වෙතින් ලබා දෙන අපනයන ණය රක්ෂණය මනා පිටිවහලක් වේ.අපගේ අපනයන ණය රක්ෂණ සේවය (විකිණුම්කරුට ඇති අවදානම් උදෙසා වන ප්‍රතිපත්තිය )වෙතින් අපනයනකරුවන්, ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් අදාල විදෙස් ගැනුම්කරු වෙත ලබා දෙන අවස්ථාවේදී ඒ හා බැඳුණු වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක හේතුවෙන් අපනයනකරුවන් වෙත එළැඹිය හැකි නොගෙවීම් හෝ පමා වී කරන ගෙවීම් වලට පිළියම් වශයෙන් ආරක්ෂාව සලසා දෙනු ලැබේ.

එපමණක් නොව අපගේ රකාශන ප්‍රතිපත්තීන් අනුව අපනයනකරුවන් හට ඔවුන්ගේ ණයකරුවන්ගෙන් කොටසක් හෝ සියල්ලම හෝ රක්ෂණය කළ හැකියි. තවද අපගේ ප්‍රතිපත්තීන් අනුව සම්පූර්ණ භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමක් වුව ද රක්ෂණය කර තෝරාගත් රටවලට අපනයනය කිරීමේ හැකියාව පවතී. අපගේ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තීන්හි නම්යශිලිතාව අප පාරිභෝගිකයින්ගේ පහසුව සලසාලයි. අපගේ ප්‍රතිරක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ගැඹුරින් ණය විශ්ලේෂණය සිදු කර, අලාභ පාඩු බවට පත්වීමට පෙර එම ණය අවදානම් සම්භාවිතාව පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා ණය ආරක්ෂණ සමිතියේ අපනයන ණය රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති, ඔබගේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය විශ්වාසය සහ මානසික නිරවුල් භාවය ඔබ වෙත ලබා දෙයි…

ණය ආරක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ

 • ණය ආරක්ෂණයේ පවතින නොයෙකුත් ප්‍රතිලාභ අතර වඩාත් කැපී පෙනෙන ප්‍රතිලාභය වන්නේ මුල්‍ය ආරක්ෂාවයි. ණය ආරක්ෂණය විසින් සමාගම් වල මෙතෙක් නොගෙවන ලද ණය ආවරණය කරනු ලැබේ. එමනිසා ණය රක්ෂණය මගින් සමාගමක මූල්‍ය ප්‍රවාහය ආරක්ෂාවේ.

 • ණය රක්ෂණය මගින් හිමිකම් ගෙවීම පමණක් නොව බංකොලොත් භාවය නිසා නොගෙවන ලද ණය ද ආවරණය වේ. අප වෙතින් ණය තොරතුරු ලබා දීමේ සේවාව ද සැපයේ. ණය තොරතුරු සේවය, සමාගමක ණය කළමනාකරණ අංශය ලෙස ක්‍රියා කරයි' එමගින් හවුල්කරුවන්ගේ තොරතුරු සමගම වෙත ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම තොරතුරු පරිශීලනයෙන් යම් හවුල්කාර සමාගමක් සමග වෙළෙඳ ගනුදෙනු පැවැත්විය යුතුද, අදාල සමාගම වෙත ණය නිකුත් කළ යුතුද යන්න තීරණය කල හැකියි. ලොව පුරා ස්ථාපිත සමාගම් සම්බන්ධයෙන් යාවත්කාලීන මූල්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන බැවින් මෙය මිල කළ නොහැකි සේවාවක් බවට පත් වී තිබේ. එමනිසා ණය රක්ෂණය බොල් ණය වෙතින් ආරක්ෂා වීමේ ක්‍රමයක් ලෙස ගිණිය හැකියි. එමගින් පාරිභෝගිකයින් මුල්‍ය අර්බුද වලින් පීඩා විඳින්නේද යන්න පිළිබඳව පූර්ව ණය අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරනු ලැබේ. මෙමගින් බොල් ණය තත්ත්ව පාලනය කරන අතර බංකොලොත් භාවයට පත්විය හැකි ගැනුම්කරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම ද ප්‍රමාද වී කරන ගෙවීම් පිලිබඳ අවදානම ද අවම කරයි. මූලික මූල්‍ය ප්‍රවාහයේ ආරක්ෂාවට අමතරව තවත් නොයෙක් හේතූන් මත ණය ආරක්ෂණය නවීන සේවාවක් බවට පත් වී තිබේ. එම හේතූන් ගෙන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
  • ශේෂ පත්‍ර ආරක්ෂණය :

   වර්තමානයේ බොහෝ සමාගම් ශේෂ පත්‍ර ආරක්ෂණය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වේ. ශේෂ පත්‍රයේ ඇති විය හැකි අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් මවු සමාගමට හෝ කොටස් හිමියන්ට හේතු දැක්වීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවක් උද්ගත වීම ගැටළුසහගත විය හැකි නිසායි. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ණය ආරක්ෂණය මගින් අදාල සමගම බොල් ණය තත්ත්ව වලින් මුදවා එහි පැවැත්ම සහ අඛණ්ඩතාවය සහතික කරයි.

  • මනා ණය පාලනය :

   බොහෝ සමාගම් ණය පාලනය හඳුන්වන්නේ ඒකාබද්ධ කළමනාකරණයේ කොටසක් ලෙසිනි. බොහෝ විට එය අවදානම් කළමනාකරණය යටතට ගැනේ. ණය ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක වැදගත්කම වන්නේ සමාගමක ණය කළමනාකරුට අලුත් වෙළෙඳපොල, බෙදාහැරීම් මාර්ග හෝ සේවාදායකයින් හඳුනා ගැනීමේදී ණය සීමාවකට යටත්ව තීරණ ගැනීමට අවස්ථාව සලසාදීම මෙමගින් සිදු කෙරේ.

  • ඉහළ අලෙවිය :

   අපනයනකරුවන් වෙත හිතකර ණය කොන්දේසි හඳුන්වාදීම සහ එමගින් නව ව්‍යාපාර වලට පිවිසීමට ඉඩ සලසාදීම තුළින් විකිණුම් වර්ධනය කිරීමේ හැකියාව ණය ආරක්ෂණය සතු වේ. ණය ආරක්ෂණ සේවාව ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු යම් සමාගමක් වෙත අදාල ගැනුම්කරුහට විවුර්ත ණය සීමාවක් පැනවීමේ හැකියාව ලැබේ. මෙහිදී එම ගැනුම්කරු විසින් ඉල්ලුම් ලිපි හෝ මූලික ගෙවීම් ඉදිරිපත් කිරීම කල යුතු නොවේ.

  • ශ්‍රී ලංකා ණය ආරක්ෂණ සමිතිය විසින් ලබා දෙන ණය ආරක්ෂණ සේවාව මගින් නැව්ගත කිරීමකට පසු බැංකු වලින් මුදල් ලබා ගැනීම පහසු කරවන බැවින් එය වැඩ යහපත් ආරක්ෂණ ක්‍රමයක් ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ණය ආරක්ෂණ සමිතියේ ණය ආරක්ෂණ සේවාවන්

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති -මුළු පිරිවැටුම - සියලුම ගැනුම්කරුවන් සඳහා

  වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක මගින් අපනයනකරු ක්‍රමවේදයකි. මෙහිදී අප විසින් සම්පූර්ණ නැව්ගත කිරීම ම ගෙවීමේ පදනම මත ආවරණය කරනු ලැබේ.

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති-විශේෂිත ගැනුම්කරුවන් සඳහා-

  යම් ගැනුම්කරුවෙකු හෝ ගැනුම්කරුවන් පිරිසක් අරභයා වන වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක වෙතින් අපනයනකරු ආරක්ෂා කිරීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති - විශේෂිත රටවල් සඳහා-

  යම් රටක ගැනුම්කරුවන් අරභයා වන වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක වෙතින් අපනයනකරු ආරක්ෂා කිරීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති- දේශපාලනික අවදානම් සාධක

  යම් රටකට බල පැවැත්විය හැකි දේශපාලනික අවදානම් සාධක වෙතින් අපනයනකරු ආරක්ෂා කිරීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති - ගෝලීය ආවරණය

  ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත එතෙර අපනයනයන්හි නියැළි සමාගම් සඳහා වන රක්ෂණය

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති - අනුබද්ධිත සමාගම් අවදානම

  ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි මවු සමාගමට අයත්, වෙනත් රටක පිහිටි අනුබද්ධිත සමාගමක අපනයනකරුවන් සඳහා වන අවදානම් ආවරණය කිරීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති - පරම ගැනුම්කරුවන් ආවරණය කිරීම

  ගැනුම්කරුගේ රටෙහි පිහිටි අනුබද්ධිත සමාගමක් වෙත යොමු කරන ලද නැව්ගත කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ඇති විය හැකි වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක වලින් ආරක්ෂාව සැලසීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති -තොග භාර ගැනීම

  තොග භාර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ඇති විය හැකි වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක වලින් ආරක්ෂාව සැලසීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති - රේගු වෙළඳාම්

  රේගු වෙළඳාම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ඇති විය හැකි වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක වලින් ආරක්ෂාව සැලසීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති - විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ පුළුල් සේවා ප්‍රතිපත්තිය

  සේවා අපනයනකරුවන් වෙත ඇති විය හැකි වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක වලින් ආරක්ෂාව සැලසීම

 • විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති - දේශීය ණය රක්ෂණය

  රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා වෙත ශ්‍රී ලාංකික ගැනුම්කරුවන්හට භාණ්ඩ බෙදා හැරිමකදී හෝ සේවා සැපයුමකදී ඇති විය හැකි වාණිජ සහ දේශපාලනික අවදානම් සාධක වලින් ආරක්ෂාව සැලසීම

ආවරණිත අවදානම් සාධක

අපි විකිණුම්කරුගේ අවදානම මත පදනම් වූ රක්ෂණ ප්රතිපත්තිය යටතේ අපනයනකරුවන් සඳහා වාණිජමය සහ වාණිජමය නොවන අවදානම් සාධක මත පදනම්ව භාණ්ඩ බෙදා හැරීම් සහ සේවා සැපයුම් වලදී ඇති විය හැකි නොගෙවීම් සහ ප්‍රමාද වී කරන ගෙවීම් වලින් ආවරණය සපයන්නෙමු.

 • වාණිජමය අවදානම් සාධක (ගැනුම්කරුගේ අවදානම )

  මේ යටතේ පහත දක්වා ඇති කරුණු හේතුවෙන් ඇති විය හැකි නොගෙවීම් සහ ප්‍රමාද වී කරන ගෙවීම් ආවරණය කරනු ලැබේ.

  • ගැනුම්කරුගේ බංකොලොත් භාවය
  • දීර්ඝ කාලීන ණය

   ගෙවීම් සිදු කළ යුතු දිනට මාස 4ක කාලයක් තුළ ගැනුම්කරු දළ කුවිතාන්සි වටිනාකම හෝ ඉන් කොටසක් ගෙවීමට හෝ නොගෙවීම

  • කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම (ගැනුම්කරු විසින් සිදු කරණ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් )

   විකිණුම් කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඇති වගන්ති හේතුවෙන් භාණ්ඩ හෝ සේවා පිළිගැනීම ට ගැනුම්කරු අපොහොසත් වීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

 • වාණිජමය නොවන අවදානම් සාධක (දේශපාලනික / රාජ්‍යමය අවදානම් සාධක )

  මේ යටතේ පහත දක්වා ඇති කරුණු හේතුවෙන් ඇති විය හැකි නොගෙවීම් සහ ප්‍රමාද වී කරන ගෙවීම් ආවරණය කරනු ලැබේ.

  • ගැනුම්කරුගේ රටෙහි ඇති විය හැකි සතුරු ආක්‍රමණ, යුද ගැටුම්, කැරළි කෝලාහල,මහජන හෝ දේශපාලනික ගැටළු, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සහ ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්ව

  • ගැනුම්කරු අයත් රට සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර යුද වාතාවරණයක් උද්ගත වීම

  • ගැනුම්කරු අයත් රටෙහි හෝ ගෙවීම් සඳහා බලපවත්වන වෙනත් තෙවැනි රටක පවතින රජය විසින් පනවා ඇති තහනම් නියෝග

  • ගැනුම්කරු අයත් රටෙහි ඇති විය හැකි නෛතික වෙනස්කම් සහ/හෝ ආනයන තහනම් නියෝග

  • ගැනුම්කරු අයත් රටෙහි හෝ ගෙවීම් සඳහා බලපවත්වන වෙනත් තෙවැනි රටක ඇති විය හැකි දේශපාලනික සිදුවීම් හෝ ආර්ථිකමය දුර්වලතා හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙවීම් සිදු කිරීමට නොහැකි වීම හෝ මුදල් ගෙවීමේ ප්‍රමාදයන්

  • විදේශීය රජයක්‌ ගැනුම්කරු වන අවස්ථාවක හෝ ගැනුම්කරු සහතික කිරීම විදේශීය රජයක් විසින් සිදු කර ඇති අවස්ථාවක වෙළෙඳ ගිවිසුමේ ඇති කොන්දේසි සැපිරීමට ගැනුම්කරු අපොහොසත් වීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් නැව්ගත කරනු ලැබූ භාණ්ඩ වල ගමන් මාර්ගය වෙනස් වූ අවස්ථාවක දී එම භාණ්ඩ වල හැසිරවීම් ගාස්තු, ප්‍රවාහන ගාස්තු හෝ රක්ෂණ ගාස්තු ගැනුම්කරු වෙතින් අය කර ගැනීම සිදු කළ නොහැකි වීම

  • සපයනු ලැබූ භාණ්ඩ හා සේවාවන්හි ගැටළුවක් නොවන, ඔබගේ හෝ ගැනුම්කරුගේ පාලනයෙන් තොර ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිදු විය හැකි ඕනෑම සිදුවීමක්

උපරිම ආවරණය

ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතාව, ප්‍රමාණය සහ ඉදිරි සැලසුම් වලට අනුව 60% සිට 90% දක්වා රක්ෂණ ආවරණයක් තෝරා ගත හැකියි.

ආවරණිත රටවල්

 

ඉහත සඳහන් නොකරන ලද රටකට වුවත් ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි නිසි ගවේෂණයකින් අනතුරුව ගැනුම්කරුවෙකු වෙත ආවරණය සැපයිය හැකියි.

FaLang translation system by Faboba